The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolismc JCEM

ژورنال The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolismc

ژورنال The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolismc  توسط انتشارات دانشگاه  آکسفورد با بالاترین کیفیت منتشر شده و به مخاطبان ارائه می دهد و بحث اصلی آن غدد درون ریز و متابولیسم است. این مجله بخشی از دانشگاه آکسفورد است که یک تیم نظارتی به نام OUP روی تحقیقات و درک عمیق نیاز های محققان کار کرده و نظارت می کند. در واقع رسالت این مجله  The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolismc  پشتیبانی از نیاز های پژوهشی ، محققین و پزشکان این حوزه می باشد.

آمار ژورنال و مجله The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolismc:

1.انتشارات دانشگاه آکسفورد (OUP) دارای بیش از 300 مجله در علوم انسانی، علوم اجتماعی، حقوق، علم و پزشکی منتشر می کند.

2.این انتشارات با انتشارات سازمان ملل متحد همکاری داشته و در راستای اهداف روشن ، خدمت به نیاز های جمعی و فردی محققین و سراسر افراد جامعه فعالیت می کند.

3.به دلیل پشتیبانی کامل دانشگاه آکسفورد و عدم داشتن سهام دار، پشتیبانی کامل مالی شده و به طور روزانه به تمامی اعضای تیم خود دسترسی دارد.

4.کیفیت جزء اولویت های این مجموعه بوده و بسیار معروف می باشد.

5.از سال 1941 تا به امروز در حال انتشار می باشد.

6.ضریب تاثیر یا Impact factor ژورنال  The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolismc حدود 5.455 است.

7.در پروژه HINARI سازمان بهداشت جهانی و بنیاد eIFL نیز همکاری می کند.

8.نکته این است که مجلات تولیدی برای موبایل بهینه سازی شده و راحت تر خوانده می شود.

 

از طریق تماس با موسسه اطلاع گستر نامی پارس  می توانید، از آخرین ورژن این مجله را تهیه فرمایید.