کتاب-Cancer and AIDS

<<کتاب Cancer and AIDS >>

مختصری توضیح در مورد کتاب Cancer and AIDS :

*این مجموعه کتاب مربوط به ماهیت بیماری های سرطان و بیماری  ایدز یا HIV است.

*کتاب سرطان و ایدز چالش های مرتبط با کنترل این بیماری ها را با نگاه ویژه ای به کشورهایی که دارای درآمد متوسط یا کم هستند بررسی می کند.

*کتاب Cancer and AIDS مطالعات پیلوپاتولوژی مصریان باستان را توضیح داده و تحولات جهانی را در بیماری ایدز و سرطان توضیح داده است.

*بررسی دیگری را در جهت توضیح مشارکت های بین المللی در آموزش، پروش و تحقیق در باره موضوع ، شرایط جوامع را توضیح داده است.

*بخش عمد اطلاعات کتاب در مورد انکولوژی و ماهیت بیماری های سرطان، نحوه کنترل آن و اطلاعات موجود در کنترل سرطان است و رویکرد های سلامت عمومی، شیوه های درمانی و مقرون به صرفه را به اختصار توشیح داده است.

*در واقع این کتاب را یک متخصص انکولوژیست به واسطه تحقیقات انسانی با زمینه های سرطان و ایدز است که چالش های پیش روی این حوزه از خدمات پزشکی را از طریق مقایسه بین کشور ها بیان نموده است.

*این کتاب شاید، بیشتر به مسائل اقتصادی این موضعات نیز توجه کرده، کنترل ایدز و سرطان را با توجه به شرایط اقتصادی هر جامعه توضیح داده است.

 

 

پزشکانی که می توانند از کتاب Cancer and AIDS  استفاده کنند و در پژوهش های شاخه های زیر مورد استفاده قرار گیرد:

- Oncologists

- retrovirologists

-پزشکانی که برای پیشرفت اینگونه تحقیقات مشتاق می باشند.

-واحد های سیاست گذاری بهداشت عمومی هر کشور

 

مشخصات عمومی کتاب  Cancer and AIDS  :

نویسنده و ادیتور: O. Williams

ناشر: اشپرینگل

سال چاپ:2019

شماره:DOI  doi.org/10.1007/978-3-319-99238-9

شماره ISBN 978-3-319-99237-2

تعداد صفحات: 45 صفحه

 

برای تهیه کتاب    Cancer and AIDS به صورت pdf :

با متخصصین نامی پارس تماس بگیرید تا برای شما ارسال شود. و یا  لینک pdf کتاب برای شما ارسال می شود.

 

-پزشکی- کتاب