کتاب-Diabetic Nephropathy

<<کتاب Diabetic Nephropathy >

مختصری توضیح در مورد کتاب Diabetic Nephropathy:

*این کتاب خلاصه ای از تحقیقات جدید در مورد دیابت و پاتوژنز است.

*در مورد نفروپاتی دیابت و ویژگی های بالینی آن توضیح ارائه شده است.

*این کتاب نوشته شده از حاصل پژوهش های متخصصان بزرگ دنیا که در این حوضه شناخته شده می باشند، نوشته شده .

*سنتز جامعی را از جنبه های بالینی و پاتوفیزیولوژی در مورد دیابت ارائه می دهد.

*نوع توضیحات بر اساس نقطه نظرات دانشمندان و بررسی روش های مبتنی بر شواهدی است که منجر به پیشگیری و درمان نفروپاتی دیابتی می شود.

*کتاب Diabetic Nephropathy علاوه بر موضوع اصلی در مورد بیماری هایی که به واسطه دیابت در چشم و دخالت های آن در ماکرو های مغزی نیز بحث کرده و آنها را مورد توجه قرار داده است.

 

پزشکانی که می توانند از کتاب Diabetic Nephropathy استفاده کنند و در پژوهش های شاخه های زیر مورد استفاده قرار گیرد:

- nephrologists

- diabetologists

- internists

- transplant physicians

- health professionals

- basic scientists

- geneticists

- epidemiologists

- pathologists

- molecular and cell biologists working in the field of diabetes and its complications

 

مشخصات عمومی کتاب  Diabetic Nephropathy:

نویسنده و ادیتور: Joris J. RoelofsLiffert Vogt

سال چاپ: 2019

ناشر: اشپرینگل

شماره:DOI   doi.org/10.1007/978-3-319-93521-8

شماره ISBN 978-3-319-93520-1

تعداد صفحات: 548 صفحه

 

برای تهیه و خرید و دانلود  کتاب Diabetic Nephropathy به صورت pdf :

با متخصصین نامی پارس تماس بگیرید تا برای شما ارسال شود. و یا لینک pdf کتاب برای شما ارسال می شود.

 

-پزشکی- کتاب