کتاب-Rare Rheumatic Diseases of Immunologic Dysregulation

<<کتاب Rare Rheumatic Diseases of Immunologic Dysregulation >>

مختصری توضیح در مورد کتاب Rare Rheumatic Diseases of Immunologic Dysregulation:

*این کتاب راهنمای علمی و کاربر پسندی است برای تشخیص و درمان بیماران روماتیسمی که بسیار نادر است و از اختلالات ایمنولوژیک حاصل می گردد.

*در مورد بیماری IgG4 نیز بحث زیادی صورت گرفته است.

*بیماری Castleman’s را نیز پوشش می دهد.

*در مورد سندرم Felty نیز بحث هایی صورت گرفته است.

*در واقع کتاب طوری طراحی شده که یک کتابچه راهنمای جامع برای درمان این قبیل بیماری ها باشد.

*نحوه نوشتار کتاب Rare Rheumatic Diseases of Immunologic Dysregulation به این صورت است که ، هر فصل چشم اندازی تاریخی و اپیدمیولوژی را بررسی می کند.

*نوع نگارش برگفته از مطالعات تحقیقاتی صورت گرفته،گزارش آماری موراد پیشین دیدده شده، تاریخ آنها و تحقیقات صورت گرفته در جهت درمان بیماری می باشد.

*این کتاب :اطلاعات پاتوژنز، ارزیابی های آزمایشگاهی، تصویر برداری های صورت گرفته، هیستوپاتولوژی، ارائه های بالینی و رفتار بیمار و بیماری را به درمان های تست شده بیان می کند.

 

 

 

پزشکانی که می توانند از کتاب Rare Rheumatic Diseases of Immunologic Dysregulation  استفاده کنند و در پژوهش های شاخه های زیر مورد استفاده قرار گیرد:

- rheumatologists

- rheumatology fellows

- clinical immunologists

 

مشخصات عمومی کتاب  Rare Rheumatic Diseases of Immunologic Dysregulation:

نویسنده و ادیتور: Teresa Kathleen Tarrant

ناشر: اشپرینگل

سال چاپ:2019

شماره:DOI   doi.org/10.1007/978-3-319-93521-8

شماره ISBN 978-3-319-99138-2

تعداد صفحات: 178 صفحه

 

برای تهیه کتاب Rare Rheumatic Diseases of Immunologic Dysregulationبه صورت pdf :

با متخصصین نامی پارس تماس بگیرید تا برای شما ارسال شود. و یا لینک pdf کتاب برای شما ارسال می شود.

 

-پزشکی- کتاب