چهاردهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران

چهاردهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۷ توسط انجمن علمی تغذیه کودکان ایران و مرکز تحقیقات گوارش، کبد و تغذیه کودکان، انجمن علمی تغذیه با شیر مادر ایران، انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفتر بهبود تغذیه جامعه اداره سلامت کودکان، مرکز مدیریت پیوند و امور بیماریهای خاص،دپارتمان تغذیه بالینی در شهر تهران برگزار گردید. 

 

محورهای چهاردهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان ایران به شرح زیر می باشد:
*تغذیه در 1000روز اول
*پیشگیری ودرمان چاقی در کودکان و نوجوانان
*مکمل ها و بهبود آن در بازارعرضه
*ارزیابی کیفیت شیر های مصرفی در ایران و راه های بهبود آن
*سلامت و تغذیه کودک
*تغذیه در بوفه های مدارس
*تغذیه در بیماری ها
*برگزاری کارگاه و سمپوزیوم
*با امتیاز باآموزی

 

 

نامی پارس

اخبار پیشنهادی